DỊCH VỤ CHO THUÊ HẠ TẦNG ĐTĐM

  • Cloud VPS: dịch vụ thuê máy chủ ảo
  • Cloud VDC: dịch vụ thuê trung tâm dữ liệu ảo cung cấp hạ tầng tính toán (computing), mạng (network) và lưu trữ (storage)
  • Cloud Disaster Recover (Cloud DR): dịch vụ cung cấp tài nguyên máy chủ, công cụ phục hồi, và quy trình giúp khôi phục nhanh chóng ứng dụng lên ĐTĐM