DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG IT
GIỚI THIỆU

Khi hệ thống hạ tầng cốt lõi của doanh nghiệp xảy ra lỗi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động, tính liên tục và hiệu quả kinh doanh. Với việc giải quyết các lỗi không mong đợi, đặc biệt là các hệ thống cũ, phụ thuộc vào việc có kiến thức, năng lực kỹ thuật và các linh kiện thay thế có sẵn để khắc phục kịp thời. Điều này có thể dẫn đến bất cập, đặc biệt là khi sự cố xảy ra ngoài giờ hoặc tại một vị trí địa lý có khoảng cách xa. Hơn nữa,  doanh nghiệp có thể phải xử lý những sản phẩm hết thời gian bảo hành, không đủ điều kiện nhận hỗ trợ trực tiếp từ nhà sản xuất. Hoặc phải đối mặt với các khoản phí cao đối với các dịch vụ hỗ trợ chính hãng đối với các sản phẩm không còn bảo hành.

HPT cung cấp dịch vụ bảo trì kỹ thuật đa dạng để tối đa hóa độ sẵn sàng của cơ sở hạ tầng CNTT của doanh nghiệp. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm dịch vụ tại chỗ, dịch vụ sửa chữa, dịch vụ theo cam kết hợp đồng và dịch vụ sửa chữa khẩn cấp. Với đội ngũ kỹ thuật được chứng nhận năng lực bởi tất cả các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm  uy tín, các doanh nghiệp có thể cảm thấy yên tâm khi biết rằng thiết bị CNTT của  doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ  xuyên suốt vòng đời của thiết bị.

Cuối cùng, để đảm bảo chất lượng và  tính kịp thời của các dịch vụ được cung cấp, các quy trình và phương pháp được sử dụng để báo cáo sự cố và giải quyết sự cố liên tục được cải tiến và được kiểm toán hàng năm như một phần của các yêu cầu chứng nhận ISO 9001/ISO 27000 của chúng tôi.