Thông báo Vv tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 và hoãn chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Xin thông báo đến UB Chứng khoán Nhà nước, TT Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Quý Cổ đông Công ty HPT về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tạm hoãn tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền mặt như sau:

- Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT dự kiến tổ chức vào ngày 22/07/2021 và tạm hoãn chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt vào ngày 10/08/2021.

- Lý do hoãn đại hội và hoãn tạm ứng cổ tức: Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp tại TP.HCM và lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 10/CT-UBND.

- Thời gian và Phương thức tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được công ty triển khai phù hợp chậm nhất trước ngày 30/09/2021. Đồng thời công ty sẽ tiến hành chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt ngay sau thời điểm tổ chức đại hội cổ đông, dự kiến trước ngày 30/09/2021. Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông, các cơ quan sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

- Các nội dung khác trong Thông báo tổ chức đại hội 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt không thay đổi.

Rất mong nhận được sự chia sẻ của Quý cơ quan và Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

Chủ tịch HĐQT Ngô Vi Đồng đã ký.

Chi tiết xem tại link.