Thông báo Vv tạm hoãn lần 2 tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 và hoãn tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020

Xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Quý cổ đông công ty HPT về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tạm hoãn tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền mặt như sau:

- Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tạm hoãn chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt dự kiến trước ngày 30/09/2021.

- Lý do hoãn đại hội và hoãn tạm ứng cổ tức: do tình hình dịch bệnh Covid19 đến thời điểm hiện tại, chính quyền TP.HCM tiếp tục áp dụng việc giãn cách xã hội đến hết tháng 09/2021, mọi hoạt động xã hội, kinh tế, trong đó có hoạt động của doanh nghiệp chưa được quay lại điều kiện bình thường.

- Thời gian và phương thức tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được công ty triển khai phù hợp chậm nhất trước ngày 31/12/2021 với mong mỏi là kỳ vọng việc giãn cách được dỡ bỏ và doanh nghiệp được trở lại hoạt động bình thường. Việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt vẫn sẽ được thực hiện ngay sau khi tổ chức đại hội, trước ngày 31/12/2021. Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông, các cơ quan sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

- Các nội dung khác trong Thông báo tổ chức đại hội 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt không thay đổi.

Rất mong nhận được sự chia sẻ của Quý cơ quan và Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

Thay mặt Công ty CP DV Công nghệ Tin học HPT
Tổng Giám đốc đã ký