Thông báo về việc Hạn chế giao dịch cổ phiếu HPT kể từ ngày 19.05.2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thông báo về việc hạn chế giao dịch cổ phiếu HPT bao gồm:
-          Thông báo số 640/TB-SGDHN của Sở GDCK Hà Nội
-          Công văn số 84/17/CV-HPT gửi Quý Cổ đông
-          Công văn số 83/17/CV-HPT gửi Sở GDCK Hà Nội
-          Công văn số 46/17/CV-HPT gửi Sở GDCK Hà Nội