HPT THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
Số lượng đăng ký giao dịch bổ sung: 670.687 cổ phiếu
Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Ba, ngày 29/08/2017
Chi tiết theo file đính kèm.