HPT thông báo chốt danh sách cổ đồng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Nội dung cụ thể: 
Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.107 cổ phiếu sẽ nhận được thêm (1.107 x 10% = 110,7 cổ phiếu). Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 110 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ (0,7 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại tại Phòng Tài chính – Công ty CP DVCN Tin Học HPT, Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM, (giờ làm việc sáng từ 8h30 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) và xuất trình CMND/CCCD.
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT, Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Người nhận: Huỳnh Thị Thanh Nga (điện thoại 0909340640). Địa chỉ nhận email file dữ liệu:  [email protected][email protected]

Chi tiết thông báo từ HPT xem tại LINK.

Chi tiết thông báo từ Trung tâm lưu ký xem tại LINK.