CBTT: Vv thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp

Ngày 06/11/2019, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đăng tải thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
Thời điểm hiệu lực của mẫu con dấu: 01/11/2019.
Chi tiết xem tại link.