CBTT: Vv Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Lần 10

Ngày 20/11/2019, Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 19/11/2019, trong đó nội dung thay đổi như sau: cập nhật thông tin Thẻ căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật của công ty.


Chi tiết xem tại link.