CBTT: Vv thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 23/03/2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh Nghiệp thay đổi lần thứ 13 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 15/03/2021, trong đó nội dung thay đổi về địa chỉ công ty như sau:

Địa chỉ cũ: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM 
Địa chỉ mới: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP.HCM 

Xem chi tiết tại LINK.