CBTT Vv giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thông báo Vv giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ như sau:

Họ và Tên Quốc tịch Số CMND/CCCD 
Người có liên quan 
cổ đông nội bộ 
Số lượng CP đăng ký giao dịch
Chi tiết
Bà Phạm Thị Ngọc HoànViệt Nam001135002148Ông Ngô Vi ĐồngBán 106,616LINK
Ông Đinh Văn ThươngViệt Nam082045000091Ông Đinh Hà Duy LinhBán 36,470LINK
Bà Nguyễn Thị Thu HàViệt Nam080144000259Ông Đinh Hà Duy LinhBán 437,674LINK
Bà Cao Thị GiangViệt Nam080070000454Ông Đinh Hà Duy LinhMua 20,000LINK
Bà Đinh Hà Duy TrangViệt Nam080172006222Ông Đinh Hà Duy LinhBán 5,000LINK

- Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển cổ phiếu cho ban điều hành/ Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/01/2022