CBTT Vv giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thông báo Vv giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ như sau:

Họ và Tên Quốc tịch Số CMND/CCCDChức vụ hiện nay Số lượng cổ phiếu đăng ký mua Chi tiết
Bà Đinh Hà Duy TrinhViệt Nam023287154Phó Chủ tịch HĐQT36,000LINK
Ông Đinh Hà Duy LinhViệt Nam080070000454Tổng Giám đốc73,663LINK
Ông Nguyễn QuyềnViệt Nam023326487Phó Tổng Giám đốc5,200LINK
Bà Nguyễn Thị Hồng HảiViệt Nam025370640Phó Tổng Giám đốc5,500LINK
Ông Phùng Quốc BảoViệt Nam022313126Kế toán trưởng600LINK
Bà Nguyễn Thị Hoàng YếnViệt Nam025199809Trưởng Ban kiểm soát2,215LINK
Ông Lê Nhựt Hoàng NamViệt Nam023540418Thành viên Ban kiểm soát3,700LINK

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/01/2022