CBTT về Tài liệu đại hội cổ đông năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty HPT sẽ được tổ chức vào thứ Sáu ngày 15/10/2021 tại Lô E2a-3, đường D1, khu Công nghệ cao, P. Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Dự thảo các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HPT theo đường dẫn http://www.hpt.vn - Mục "Quan hệ cổ đông" để cổ đông truy cập và tham khảo.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin xem chi tiết tại LINK.