HPT đồng hành cùng Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn xây dựng Thư viện số Doanh nhân Việt Nam

Ngày 14/10/2022 tại White Palace, Tạp chí Doanh nhân Sài gòn đã tổ chức lễ ra mắt Thư viện số Doanh nhân Việt Nam, đây là công trình được xây dựng với mục đích lưu trữ kho dữ liệu nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nhân Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam.

HPT vinh dự là đối tác công nghệ tham gia phát triển Thư viện số Doanh Nhân Việt Nam. HPT đồng hành và hợp tác cùng Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn để hiện thực hóa khát vọng mà đội ngũ tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn mong muốn là xây dựng khối tài sản bao gồm thông tin, tri thức và kinh nghiệm quý báu của cộng đồng doanh nhân Việt Nam cho muôn đời sau.

Một số hình ảnh của Ban lãnh đạo HPT tham gia tại sự kiện:

Ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT công ty HPT
tham gia thực hiện nghi thức ra mắt thư viện số doanh nhân Việt Nam

Ông Đinh Hà Duy Linh – Tổng giám đốc nhận hoa cảm ơn của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn


Ông Đinh Hà Duy Linh chia sẻ về sự hợp tác và đồng hành của HPT và Tạp chí DNSG