Công ty HPT và Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia HCM – hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ

Ngày 28.04.2022, tại Văn phòng HPT, đại diện HPT và Trường Đại học CNTT – ĐHQG HCM (UIT) đã ký kết hợp tác giữa hai bên với mục tiêu nâng cao năng lực công nghệ, đẩy mạnh khả năng tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất xám cao phục vụ nhu cầu thị trường và thúc đẩy công tác đào tạo kỹ sư tinh thông về công nghệ, thành thạo trong vận hành thực tế.

Chia sẻ thông tin (như định kỳ hàng năm tổ chức gặp gỡ sinh viên, thầy cô giáo và kỹ sư của HPT để chia sẻ về công nghệ và thị trường); cùng nhau xây dựng sản phẩm công nghệ có khả năng thường mại hóa; xây dựng chương trình cho sinh viên UIT thực tập tại HPT ngắn hạn (theo nhu cầu của công ty) và dài hạn (theo yêu cầu đào tạo); xây dựng chung một số khóa học với hàm lượng thực tế lớn là các hoạt động chính, cụ thể để hiện thực chương trình hợp tác.

Lãnh đạo HPT và UIT ký kết MOU:Để hợp tác được thuận lợi, đi vào thực chất và có kết quả cụ thể, hai bên cam kết sẽ tạo điều kiện cho bên kia như ưu tiên tuyển dụng tại HPT các kỹ sư UIT mới ra trường, luôn thông suốt việc đưa thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của mỗi bên, tạo điều kiện thuận lợi cho kỹ sư HPT tham gia vào xây dựng khóa học hoặc tham gia giảng dạy tại UIT. Hợp tác được chia thành các mảng công việc khác nhau với các phụ lục hoặc hợp đồng cụ thể để cùng nhau triển khai dự án, điều chỉnh tiến độ và đánh giá, cải tiến thường xuyên chương trình hợp tác.

Sự kiện ký kết hợp tác trao đổi công nghệ lần này đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác và đồng hành của HPT và Trường UIT, củng cố thêm năng lực của đôi bên, mở ra tầm nhìn phát triển lâu dài và bền vững.

Đại diện đôi bên, Chủ tịch HPT Ngô Vi Đồng và PGS.TS. Vũ Đức Lung – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH CNTT chia sẻ niềm vui trước bước tiến mới trong hợp tác đôi bên, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho HPT và nhà Trường. Nhân dịp này Tổng Giám đốc HPT Đinh Hà Duy Linh chia sẻ về HPT và môi trường làm việc, văn hóa HPT, nơi sẽ tạo điều kiện cho các sinh viên UIT đến kiến tập, thực tập.


Chủ tịch HPT Ngô Vi Đồng chia sẻ trong buổi ký kết


PGS.TS. Vũ Đức Lung – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH CNTT chia sẻ trong buổi ký kết 


Tổng Giám đốc HPT Đinh Hà Duy Linh chia sẻ trong buổi ký kết 


Ban lãnh đạo và điều hành HPT cùng Hội đồng trường ĐH CNTT - ĐH Quốc gia HCM - chia sẻ niềm vui hợp tác

Thông tin về HPT: www.hpt.vn

Thông tin về UIT: www.uit.edu.vn