Lễ tổng kết năm 2018, phát động kế hoạch 2019

Sáng ngày 18.01.2019, tại Văn phòng Tổng Công ty (kết nối Chi nhánh Hà Nội), Ban Lãnh đạo Công ty đã tổ chức Lễ tổng kết năm 2018, phát động kế hoạch 2019 với sự tham gia của Hội đồng quản trị Công ty (thường trực), Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các Đơn vị, CBQL và CBNV toàn Công ty trong không khí trang nghiêm, phấn khởi.


Toàn cảnh Lễ tổng kết năm 2018 & kế hoạch 2019 tại HCM


Toàn cảnh Lễ tổng kết năm 2018 & kế hoạch 2019 tại HN

Phần 1 của buổi Lễ tổng kết năm 2018 & kế hoạch 2019, Tổng Giám đốc Đinh Hà Duy Linh và Ban giám đốc các Đơn vị đã lần lượt chia sẻ kết quả hoạt động năm 2018 và mục tiêu kế hoạch năm 2019 của toàn Công ty và của các Đơn vị HSC, HAS, HSI, HSE.

Đánh giá về các mục tiêu chung năm 2018,theo chia sẻ của Ban Tổng Giám đốcHPT đã đạt được các kế hoạch đề ra:

Về các định hướng chung:

-Preferred partner: đạt được ở các mảng ITSM, security, ECM/BPM, SVS

-Văn hóa kinh doanh – Văn hóa doanh nghiệp: Đội ngũ kinh doanh đồng thuận – hợp tác

-Đối tác khách hàng: Triển khai theo định hướng

-Sản phẩm HPT: Chuẩn bị cho sản phẩm phần mềm HPT năm 2019

Về Kinh tế:

-Lãi ròng: 17,8 tỷ đạt 102% kế hoạch

-Lãi gộp: 124,7 tỷ đạt 104.4% kế hoạch năm

-Doanh số: 787,2 tỷ, đạt 82,9% kế hoạch năm

Và đánh giá chi tiết các mặt công tác Quản trị, Khách hàng, Quy trình, Nguồn lực, Đối tác, Tổ chức, Kinh doanh, Công nghệ và Tài chính.

Mục tiêu năm 2019:

-Preferred partner

-Software and service disruption

-Customer segment focus

-Starting “Go-mass”

*Về Kinh tế:

-Lãi ròng: 20 tỷ

-Chi phí: 114 tỷ

-Lãi gộp: 134 tỷ

-Doanh số: 950 tỷ

*Và mục tiêu cụ thể cho các mặt công tác Quản trị, Khách hàng, Quy trình, Nguồn lực, Đối tác, Tổ chức, Kinh doanh, Công nghệ, Tài chính và Các công tác quản trị khác.

Sau các phần chia sẻ của Ban Tổng Giám đốc và Ban giám đốc các Đơn vị, anh Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT đã đại diện HĐQT nhận xét kết quả năm 2018 & chia sẻ mục tiêu chính năm 2019. Dịp này, anh chia sẻ một số hình ảnh Văn phòng mới của HPT tại Khu Công nghệ cao.

Chủ tịch Ngô Vi Đồng nhận xét kết quả năm 2018 & chia sẻ mục tiêu chính năm 2019

Tổng Giám đốc Đinh Hà Duy Linh chia sẻ kết quả hoạt động năm 2018 và mục tiêu kế hoạch năm 2019 của toàn Công ty

Anh Phạm Minh Cường – Giám đốc TT HSC - chia sẻ kết quả hoạt động năm 2018 và mục tiêu kế hoạch năm 2019 của Đơn vị HSC

Anh Nguyễn Việt Anh -Giám đốc TT HAS - chia sẻ kết quả hoạt động năm 2018 và mục tiêu kế hoạch năm 2019 của Đơn vị HAS

Anh Vũ Duy Hiền - Giám đốc TT HSI - chia sẻ kết quả hoạt động năm 2018 và mục tiêu kế hoạch năm 2019 của Đơn vị HSI

Anh Nguyễn Thành Nam - -Giám đốc TT HSE - chia sẻ kết quả hoạt động năm 2018 và mục tiêu kế hoạch năm 2019 của Đơn vị HSE

Phần 2 của buổi Lễ tổng kết năm 2018 & kế hoạch 2019 là phần Khen thưởng tập thể & cá nhân. P.NSCL chia sẻ thống kê Kết quả đánh giá cá nhân toàn công ty năm 2018 như sau: Xuất sắc 16 thành viên (7,9%), Tiên tiến 64 thành viên (31,7%), Đạt yêu cầu 117 thành viên (57,9%), Cần nỗ lực 5 thành viên (2,5%). Về đánh giá tập thể có 6 đơn vị tranh giải Trâu và 5 đơn vị được lọt vào vòng Chung kết: Phòng Giải pháp An toàn Thông tin – HSI/HSE, Trung tâm Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm HPT (HAS), Phòng Giải pháp Dịch vụ Microsoft (HN & HCM) - Trung tâm HSI, HSC Hà Nội – Trung tâm HSC, Phòng Kinh doanh HCM – Trung tâm HSC.

Phó Chủ tịch Đinh Hà Duy Trinh công bố kết quả Khen thưởng tập thể


Ban lãnh đạo trao giải và chúc mừng
Phòng Giải pháp An toàn Thông tin –HSI/HSE –

đạt giải TRÂU VÀNG


Ban lãnh đạo trao giải và chúc mừng Trung tâm Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm HPT (HAS)

đạt giải TRÂU BẠC


Ban lãnh đạo trao giải và chúc mừng Phòng Giải pháp Dịch vụ Microsoft (HCM & HN)
- Trung tâm HSI - đạt giải TRÂU ĐỒNG

Ban lãnh đạo trao giải và chúc mừng HSC Hà Nội – Trung tâm HSC- đạt giải TRÂU ĐỒNG

Ban lãnh đạo trao giải và chúc mừng Phòng Kinh doanh HCM – Trung tâm HSC

đạt giải Khuyến khích

Anh Nguyễn Quyền – Phó Tổng Giám đốc -công bố kết quả Khen thưởng Cá nhân xuất sắc năm 2018 (HCM)


Ban lãnh đạo khen thưởng và chúc mừng các Cá nhân xuất sắc năm 2018 tại HCM (từ trái qua phải): anh Phạm Ngọc Hoàng Nam (HSC), anh Lê Minh Trí (HO), anh Huỳnh Công Thắng (HSC), anh Nguyễn Hải Đăng (HSI), chị Nguyễn Thị Kim Ngân (HSC), anh Phạm Hiếu Nhân (HSC), anh Nguyễn Trọng Trí (HAS), anh Nguyễn Minh Nhật (HSI), anh Nguyễn Bá Tiến (HSE)

Ban lãnh đạo khen thưởng và chúc mừng các Cá nhân xuất sắc năm 2018 tại HN (từ trái qua phải): anh Trần Nhật Hoàng (HSE), anh Hoàng Công Tuấn Anh (HAS), anh Trần Bá Hiệp (HO), anh Trần Trọng Thắng (HSC), chị Vũ Ngọc Huyền (HSI), anh Trần Việt Huy (HSI), anh Tạ Thanh Hoàng (HSI)

Chị Nguyễn Nhã Uyên Trâm – TBP Nhân sự - đại diện P.NSCL chia sẻ thống kê Kết quả đánh giá cá nhân toàn công ty năm 2018 và danh sách Cá nhân tiên tiến (HCM)

Năm 2018 HPT vượt kế hoạch lãi ròng (đạt 102% kế hoạch) nên Hội đồng quản trị đã đặc biệt khen thưởng Ban Tổng Giám đốc vì những nỗ lực chỉ đạo điều hành toàn Công ty vượt qua khó khăn và đạt được những kế hoạch đề ra theo đúng định hướng của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty chúc mừng và khen thưởng Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị cũng khen thưởng tập thể BBT Hotnews vì những nỗ lực của BBT để hoàn thành kế hoạch phát hành Hotnews năm 2018 dù tất cả các thành viên BBT Hotnews phải hoàn thành các công tác chuyên môn khác theo kế hoạch Đơn vị.

Chủ tịch Ngô Vi Đồng ghi nhận nỗ lực của BBT Hotnews