Lễ Tổng kết năm 2017 và Phát động kế hoạch năm 2018

Sáng 18.01.2017, Ban lãnh đạo HPT đã tổ chức Lễ Tổng kết năm 2017 và Phát động kế hoạch năm 2018 với sự tham gia nghiêm túc, đông đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các đơn vị, QBQL và CBNV các đơn vị, tại Văn phòng Tổng Công ty và Chi nhánh Hà Nội. Một năm 2017 thách thức đã qua, tập thể HPT cùng nhìn lại những nỗ lực, kết quả nhất định đã đạt được để cùng đúc rút kinh nghiệm, mục tiêu cho năm 2018 phát triển mạnh mẽ và thành công hơn nữa. Ngoài phần chia sẻ Tổng kết năm 2017 và Phát động kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các đơn vị, Ban lãnh đạo cũng đã trao những phần thưởng ghi nhận những nỗ lực của các tập thể và các cá nhân nổi bật.
Anh Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT – chia sẻ ý kiến chỉ đạo cho tập thể BLĐ và CBNV HPT
Anh Đinh Hà Duy Linh – Tổng Giám đốc – chia sẻ Tổng kết năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của toàn công ty
Anh Phạm Minh Cường – Giám đốc TT HSC – chia sẻ chi tiết hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của TT HSC
Anh Nguyễn Việt Anh – Giám đốc TT HAS – chia sẻ chi tiết hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của TT HAS
Anh Vũ Duy Hiền – Giám đốc TT HSI – chia sẻ chi tiết hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của TT HSI

Đại diện Ban Tổng Giám đốc, anh Đinh Hà Duy Linh – Tổng Giám đốc – đã chia sẻ Tổng kết năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của toàn công ty. Báo cáo Tổng kết năm 2017 bao gồm các nội dung: Kết quả kinh tế - Tài chính, Đánh giá các mục tiêu chung, Hợp tác – đối tác, Phát triển thị trường – khách hàng, Năng lực chuyên môn, Nguồn lực của công ty, Đánh giá các mảng quản trị, Đánh giá chung về sự phát triển và hạn chế.

Năm 2017, về chỉ tiêu kinh tế HPT đạt được 97% kế hoạch doanh thu (903 tỷ đồng/ 930 tỷ đồng) và 95.3% kế hoạch lãi ròng trước thuế (14.3 tỷ đồng/ 15 tỷ đồng). Về đánh giá các mục tiêu chung:

Đánh giá 4 mục tiêu chung của công ty do Ban Tổng Giám đốc định hướng

o    Năng lực lõi: định lượng và lộ trình phát triển
§  HSI: ITSM, ATAN TT
§  HAS: BPM/ECM, IAM
§  HSC: dàn đều

o    Đối tác: định vị hợp tác
§  Tốt nhất: Microsoft
§  Các đối tác chiến lược khác chưa đạt mục tiêu

o    Kỷ cương Doanh nghiệp
§  Vĩ mô: xác định chủ đề: Văn hóa Kinh doanh, Văn hóa Doanh nghiệp
§  Quản lý công việc và sự tuân thủ

o    Quy trình dịch vụ thống nhất
§  Thống kê qui trình
§  Qui trình quản lý khách hàng

o    Ban R&D
§  Phát triển hướng EA, thành công 1 hợp đồng
§  Dự án về dịch vụ EDI/ SCM

Ngoài ra toàn công ty cũng đã đạt được những kết quả chung nhất định cụ thể hóa qua 8 sự kiện nổi bật năm 2017 (Xem tại đây).

Kế hoạch năm 2018 của toàn công ty có các mục tiêu chung như sau:

- Kinh tế
|+ Lãi ròng: 17,5 tỷ đồng
+ Chi phí: 102 tỷ đồng
+ Lãi gộp: 119,5 tỷ đồng (có bao gồm rebate)
+ Doanh thu: 950 tỷ đồng
- Các công tác quản trị
+ Collaboration
+ Lấy dữ liệu làm trung tâm (Data Driven) – Phân tích dữ liệu
- Khách hàng
+ Phân tích dữ liệu khách hàng
- Quy trình
+ CRM
- Nguồn lực
+ Cán bộ chủ chốt
- Đối tác
+ Preferred partner
+ Phát triển ít nhất 05 đối tác mới: giải pháp, dịch vụ chuyên sâu
- Tổ chức
+ Mục tiêu cụ thể của Ban R&D và phòng Đối tác
+ Tăng cường năng lực cạnh tranh nguồn lực: truyền thông, phát triển nội bộ
- Kinh doanh
+ Cam kết “Đối tác– Khách hàng”: 03 đối tác/Trung tâm
+ Tổ chức phân công hiệu quả và bao phủ hơn với khối Kinh doanh
- Công nghệ
+ Tiếp tục củng cố và phát triển các “core competencies” của các đơn vị
+ Phát triển các lĩnh vực mới – chuyên sâu – xu thế (đã xác định cụ thể)
Sản phẩm HPT
- Tài chính
+ Tiếp tục hoàn thiện bộ chỉ sổ tài chính
+ Cơ chế tài chính theo tình hình mới (nếucó)

Sau phần chia sẻ của Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các Đơn vị đã có những chia sẻ chi tiết hoạt động năm 2017 của các đơn vị đồng thời lên kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị, từng phòng ban theo mục tiêu cam kết với công ty.

Tiếp nối phần chia sẻ báo cáo Tổng kết năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các đơn vị, đại diện HĐQT công ty, anh Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT – đã có chỉ đạo cho Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các đơn vị và toàn thể CBNV HPT. Để tiếp sức cho Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các đơn vị, các thành viên HĐQT sẽ cùng tham gia hỗ trợ hoạt động của các đơn vị với phân công cụ thể theo từng đơn vị. Anh dặn dò các thành viên HPT tiếp tục hợp lực, đoàn kết, kinh doanh chân chính nhưng phải bám sát theo phạm vi cam kết với khách hàng, tận tụy với sự thành công của khách hàng cũng như thành công của HPT, tiếp tục xây dựng nguồn lực vững mạnh, chuẩn bị tinh thần cho Chương trình kỷ niệm 25 năm thành lập HPT, kế hoạch khai trương văn phòng mới tại Khu CNC chắc chắn khang trang và có điều kiện, môi trường làm việc tốt hơn nữa.

Để ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, phòng ban, cá nhân, Ban lãnh đạo công ty thống kê kết quả của đơn vị, phòng ban, cá nhân và trao phần thưởng động viên tương ứng. Theo thống kê của P.NSCL có 22% cá nhân Tiên tiến và 2% cá nhân Xuất sắc.

Các thành viên đạt danh hiệu cá nhân xuất sắc gồm có: (Xin xem thành tích tại đây)
-       Anh Lê Quốc Bảo- Kỹ sư, Phòng GP An toàn thông tin, HSI
-       Anh Nguyễn Bá Tiến - Kỹ sư, Phòng GP An toàn thông tin, HSI
-       Anh Lưu Đăng Thành - Kỹ sư triển khai, Phòng ITSM, HSI
-       Anh Mai Anh Sơn - Kỹ sư triển khai, Phòng ITSM, HSI
-       Anh Trần Trọng Thắng - Nhân viên Kinh doanh – Phòng KD HSC CNHN
Chị Nguyễn Thị Hồng Hải – Phó TGĐ – công bố danh sách CBNV Xuất sắc
Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến – Trưởng khối Tổng hợp – chia sẻ kết quả Đánh giá cá nhân và công bố danh sách cá nhân Tiên tiến tại TP.HCM
Chị Trương Thị Cẩm Lê – Trưởng VP CNHN – công bố danh sách cá nhân Tiên tiến tại CNHN
Ban TGĐ trao thưởng cho các cá nhân Xuất sắc tại TP.HCM (anh Lê Quốc Bảo và anh Nguyễn Bá Tiến – áo đỏ)
Ban TGĐ trao thưởng cho các cá nhân Xuất sắc tại CNHN (thứ 2 từ trái qua: anh Mai Anh Sơn, anh Trần Trọng Thắng, anh Lưu Đăng Thành)

Chị Đinh Hà Duy Trinh – Phó Chủ tịch HĐQT – công bố giải thưởng danh giá của HPT dành cho đơn vị – Giải Trâu – với những thành tích rất tiêu biểu của từng đơn vị (Xin xem thành tích tại đây).
-       Trâu Bạc: Trung tâm Dịch vụ khách hàng -  CNHN
-       Trâu Đồng: Phòng Giải pháp Quản lý Dịch vụ CNTT - Trung tâm HSI
-       Khuyến khích: Phòng Giải pháp An toàn thông tin - Trung tâm HSI
Chị Đinh Hà Duy Trinh – Phó Chủ tịch HĐQT – công bố giải thưởng danh giá của HPT dành cho đơn vị – Giải Trâu – với những thành tích rất tiêu biểu của từng đơn vị
Anh Huỳnh Thế Vinh – đại diện Ban TGĐ – trao giải Trâu Bạc cho Trung tâm Dịch vụ khách hàng -  CNHN
Ban lãnh đạo chúc mừng TT HSC với giải Trâu Bạc
Anh Huỳnh Thế Vinh – đại diện Ban TGĐ – trao giải Trâu Đồng cho Phòng Giải pháp Quản lý Dịch vụ CNTT - Trung tâm HSI
Ban lãnh đạo chúc mừng giải Khuyến khích - Phòng Giải pháp An toàn thông tin - Trung tâm HSI

Tuy năm 2017 HPT chưa đạt được thành tích như đã đề ra nhưng tập thể cùng nhìn lại năm 2017 đã vượt qua rất nhiều thử thách và nỗ lực, nhìn lại những điểm cần khắc phục để quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018.