HPT tổ chức Lễ sơ kết năm 2016

Sáng 22.07.2016, Công ty HPT đã tổ chức Lễ sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 tại VP Tổng Công ty, kết nối các Chi nhánh Hà Nội và VP Đà Nẵng với sự tham dự của Hội đồng quản trị thường trực, Ban điều hành, CBQL và toàn thể CBNV công ty.

Tại buổi Lễ sơ kết, đại diện Ban điều hành, Tổng Giám đốc Đinh Hà Duy Linh chia sẻ báo cáo 6 tháng đầu năm 2016 của toàn công ty về tổng quan các hoạt động kinh doanh – quản trị, đánh giá tình hình chung toàn công ty. Kế đến, Ban giám đốc các Trung tâm chia sẻ chi tiết hơn tiến độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm. Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2016, HPT có những khởi sắc so với cùng kỳ, TT HSI và TT HSC đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế cho 6 tháng đầu năm. Đại diện Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ngô Vi Đồng đã có những chỉ đạo, động viên khích lệ dành cho các đơn vị và toàn thể CBNV công ty. Anh nhấn mạnh việc bám sát chiến lược phát triển HPT đến năm 2020.
Chủ tịch Ngô Vi Đồng chia sẻ chỉ đạo và động viên từng đơn vị, các CBNV
TGĐ Đinh Hà Duy Linh chia sẻ báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của công ty
Anh Phạm Minh Cường – GĐ TT HSC – chia sẻ báo cáo 6 tháng đầu năm & kế hoạch 6 tháng cuối năm của TT HSC
Anh Vũ Duy Hiền – GĐ TT HSI – chia sẻ báo cáo 6 tháng đầu năm & kế hoạch 6 tháng cuối năm của TT HSI
Anh Nguyễn Việt Anh – GĐ TT HAS – chia sẻ báo cáo 6 tháng đầu năm & kế hoạch 6 tháng cuối năm của TT HAS

Dịp này, Ban điều hành đã khen thưởng tập thể phòng CME & PUB HN – TT HSI – với thành tích vượt kế hoạch lãi gộp năm 2016 và các cá nhân anh Lê Đức Quân – CBQL P. CME & PUB HN, TT HSI – và chị Nguyễn Thị Kim Ngân – P. Kinh doanh, TT HSC – vì đã đạt những thành tích kinh doanh vượt chỉ tiêu vô cùng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2016.
Ban điều hành trao thưởng cho phòng CME & PUB HN – TT HSI
Ban điều hành trao thưởng cho anh Lê Đức Quân – CBQL P. CME & PUB HN, TT HSI
Ban điều hành trao thưởng cho chị Nguyễn Thị Kim Ngân – P. Kinh doanh, TT HSC