HPT tổ chức khóa học Hướng dẫn Giảng viên đào tạo nội bộ tại CNHN

Trong 2 ngày 18 và 26.05.2016, TT Đào tạo đã tổ chức khóa học Hướng dẫn Giảng viên đào tạo nội bộ tại CNHN, xen kẽ với khóa học Bí quyết thuyết trình của Steve Jobs. Khóa học Hướng dẫn Giảng viên đào tạo nội bộ do chị Hàn Nguyệt Thu Hương – Giám đốc TT Đào tạo HPT – trực tiếp hướng dẫn. Khóa học thu hút hơn 10 thành viên HPT CNHN là các cán bộ lãnh đạo và quản lý tại các đơn vị, các cán bộ hay chuyên gia phải huấn luyện đào tạo về các mảng chuyên môn tham gia.
Chị Hàn Nguyệt Thu Hương – Giám đốc TT Đào tạo HPT – trực tiếp đào tạo khóa học Hướng dẫn Giảng viên đào tạo nội bộ
Khóa đào tạo thực sự rất cần thiết và đạt hiệu quả rất tốt cho các học viên tham gia bởi sau khi tham gia khóa học các học viên thực sự cải thiện rõ rệt cách đào tạo qua buổi thực hành thao giảng. Sau buổi thực hành thao giảng của mình các học viên đã nhận được rất nhiều những góp ý từ Giảng viên và các nhóm tham gia để rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân và có thể hoàn thiện mình.

Các học viên làm bài tập nhóm và thực hành thao giảng:

Theo đánh giá từ TT Đào tạo, các học viên đều nhiệt tình tham gia nghiêm túc và rất tích cực đóng góp ý kiến và tạo không khí sôi nổi cho khóa học. Giảng viên hướng dẫn đã chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm làm công tác đào tạo của mình giúp cho học viên thực sự hiểu và biết cách vận dụng đúng kiến thức đã học vào bài tập nhóm cũng như trong bài thao giảng.

Khóa học Hướng dẫn Giảng viên đào tạo nội bộ tại CNHN kết thúc thành công:

Với 2 khóa học Bí quyết thuyết trình của Steve Jobsvà Hướng dẫn Giảng viên đào tạo nội bộ vừa triển khai thành công tại CNHN, các học viên tại CNHN đã thỏa nhu cầu được thường xuyên cập nhật những kiến thức bổ ích từ TT Đào tạo và mong chờ có thêm nhiều hơn nữa các buổi chia sẻ, cập nhật và đào tạo thực sự cần thiết như vậy.