HPT tổ chức đào tạo giảng viên nội bộ

Công tác đào tạo nội bộ là một trong những công tác chính của TT Đào tạo nhằm nâng cao năng lực của CBNV từng ngày, từng giờ. Để tối ưu công tác này ngay từ gốc, ngày 10.05.2016 tại VP Tổng Công ty, TT Đào tạo đã tổ chức buổi đào tạo “Hướng dẫn Giảng viên đào tạo nội bộ”(Train the Trainer) dành cho các cán bộ lãnh đạo và quản lý tại các đơn vị, các cán bộ hay chuyên gia phải huấn luyện đào tạo về các mảng chuyên môn. Buổi đào tạo do chị Hàn Nguyệt Thu Hương – Giám đốc TT Đào tạo HPT – trực tiếp hướng dẫn.
Chị Hàn Nguyệt Thu Hương – Giám đốc TT Đào tạo HPT – trực tiếp hướng dẫn buổi đào tạo “Hướng dẫn giảng viên đào tạo nội bộ”

Học viên nghiêm túc tham gia buổi đào tạo
Để giảm bớt những trăn trở của các giảng viên đào tạo nội bộ Làm sao để thiết kế hiệu quả một bài giảng để học viên thực sự tâm đắc và giảng viên đạt được mục tiêu đã đề ra? chị Hàn Nguyệt Thu Hương đã thiết kế nội dung đào tạo bao gồm các phần chính:
-       Phương pháp đào tạo người trưởng thành
-       Thiết kế khóa học
-       Kỹ năng dẫn giảng
-       Quy trình tổ chức đào tạo
Ở mỗi phần các học viên được cung cấp những bí kíp hay công thức đào tạo đặc biệt được nghiên cứu, đúc kết qua nhiều phương pháp đào tạo tiên tiến và trải nghiệm các hoạt động tương ứng để dễ dàng ghi nhớ những công thức này. Ngoài ra, giảng viên và học viên cùng nhau chia sẻ, thảo luận những tình huống có thể xảy ra trong quá trình đào tạo, cách xử lý tối ưu nhất những tình huống để học hỏi kinh nghiệm đào tạo.


Học viên tham gia các hoạt động diễn tập trong buổi đào tạo
Học viên chia sẻ tình huống đào tạo
Các học viên sau khi tham gia nghiêm túc các nội dung đào tạo của khóa học “Hướng dẫn Giảng viên đào tạo nội bộ”đã có thể tự tin hơn trong công tác đào tạo nội bộ:
-       Thiết kế được bài giảng ngắn theo nguyên tắc học của người trưởng thành và lấy học viên làm trung tâm
-       Ứng dụng được các kỹ năng dẫn giảng vào bài giảng.
-       Quản lý lớp học đạt được mục tiêu
Theo thông tin từ TT Đào tạo, buổi đào tạo “Hướng dẫn Giảng viên đào tạo nội bộ”sẽ được tổ chức tại CNHN vào trung tuần hoặc cuối tháng 5.2016.
Các học viên nhận chứng chỉ sau khóa học “Hướng dẫn Giảng viên đào tạo nội bộ”