HPT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Sáng 22.04.2016, tại VP Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã được tổ chức với sự tham dự của 86/453 cổ đông và người ủy quyền dự họp, Hội đồng quản trị HPT, Ban điều hành (tương đương 81,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Năm nay các cổ đông tham gia đông đủ hơn và dành nhiều quan tâm, đóng góp ý kiến cho Đại hội hơn so với các kỳ Đại hội trước.
Các cổ đông dong phiếu thông qua chương trình Đại hội và ban Chủ tọa đoàn
Chủ tịch Ngô Vi Đồng phát biểu khai mạc Đại hội
Tại Đại hội, Chủ tọa đoàn và Ban kiểm soát đã thông qua các nội dung Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2015; Các tờ trình và Nghị quyết đại hội.
Chủ tịch Ngô Vi Đồng thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc Đinh Hà Duy Linh thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
Năm 2015, tập thể Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) công ty HPT đã rất nỗ lực ngay từ đầu năm để thực hiện các kế hoạch công tác đề ra, mặc dù HPT vẫn duy trì là một trong những công ty CNTT hàng đầu Việt Nam, vẫn là công ty có lãi trong hoạt động kinh tế, nhưng đã không đạt được các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch. Năm 2015, HPT doanh thu toàn công ty là 688,5 tỷ đồng, đạt mức lãi ròng trước thuế là 8,004 tỷ đồng, đóng góp thuế cho Nhà nước 32,2 tỷ đồng. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ nhân viên HPT năm 2015 vừa qua cùng với quá trình lao động đóng góp cho sự nghiệp CNTT Việt Nam trong 20 năm, HPT đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3. Trong hợp tác quốc tế HPT được sự tín nhiệm cao của các đối tác hàng đầu, năm 2015 HPT đạt danh hiệu “Đối tác năm 2015 của Microsoft”, đây là danh hiệu chỉ dành cho một đối tác duy nhất tại Việt Nam.
Anh Lê Nhựt Hoàng Nam – thành viên Ban kiểm soát – thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
Chị Đinh Hà Duy Trinh – Phó Chủ tịch HĐQT – thông qua các tờ trình trong Đại hội
Anh Trần Anh Hoàng – thành viên HĐQT – thông qua Nghị quyết Đại hội
Trên cơ sở nhận diện khó khăn của thị trường, kiên định với các định hướng đã và đang thực hiện trong việc điều hành, chuyển dịch hoạt động của công ty, Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2016 đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt và trình Đại hội Cổ đông thông qua. Chiến lược chính: Phát triển thế mạnh kinh doanh theo sức mạnh lõi, chuyển dịch doanh thu từ theo từng dự án sang dạng lập lại định kỳ, mở rộng hoạt động kinh doanh có lĩnh vực đặc thù, giá trị gia tăng cao. Chỉ tiêu cho các mục tiêu chính như sau:
-       Mục tiêu tài chính: Lãi ròng 11 tỷ đồng, doanh số 720 tỷ đồng.
-       Mục tiêu về khách hàng: đảm bảo tỷ trọng cân bằng giữa 03 thị trường chủ lực: Tài chính - ngân hàng, chính phủ, doanh nghiệp, tập trung phát triển thị trường mới là các doanh nghiệp lớn. Khách hàng mới chiếm 30% trong cơ cấu kết quả kinh doanh
-       Mục tiêu về quy trình: Cải tiến các quy trình liên quan đến tài chính, kinh doanh, tuyển dụng, nhân sự; triển khai CRM; cải tiến qui trình phối hợp – chia sẻ thông tin nội bộ
-       Mục tiêu về nguồn lực: Tăng cường năng lực của đội ngũ chuyên môn công nghệ; đào tạo đội ngũ kinh doanh theo định hướng “Nâng tầm dịch vụ”
-       Mục tiêu về đối tác: Thống nhất định hướng chiến lược ưu tiên trong hợp tác đối tác; xây dựng đơn vị quản lý đối tác tầm công ty và cán bộ chuyên trách ở các đơn vị
-       Năm 2016 việc xây dựng tòa nhà HPT tại khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh mới chính thức triển khai sau khi hoàn tất các thủ tục với các cơ quan chức năng. Ban Tổng Giám đốc sẽ phối hợp với Hội đồng Quản trị để chuẩn bị cho hoạt động của HPT tại khu làm việc này.
Chủ tịch Ngô Vi Đồng chia sẻ về tiến độ xây dựng tòa nhà HPT ICT Center tại Khu Công nghệ cao
Phần thứ 2 của Đại hội đồng cổ đông thường niên HPT 2016 là phần Thảo luận và chia sẻ, góp ý giữa Chủ tọa đoàn và các cổ đông HPT. Năm nay, các cổ đông đã đóng góp nhiều sáng kiến hay thể hiện sự ủng hộ, đồng lòng xây dựng HPT ngày một vững mạnh cũng như chia sẻ những kỳ vọng về HPT trong tương lai sẽ bứt phá đổi mới và kinh doanh hiệu quả. Trước sự quan tâm chia sẻ của cổ đông, HĐQT HPT dự kiến sắp tới sẽ tổ chức một buổi thảo luận giữa các cổ đông nòng cốt cùng tìm ra những biện pháp sáng tạo giúp HPT phát triển bứt phá.
Chủ tọa đoàn ghi nhận những ý kiến xây dựng của cổ đông
Anh Nguyễn Quyền – thành viên HĐQT – đóng góp ý kiến cho Chủ tọa đoàn
Cổ đông đóng góp ý kiến cho Chủ tọa đoàn
Cổ đông đóng góp ý kiến cho Chủ tọa đoàn