HPT tiếp tục là đối tác uy tín đại diện HP cung cấp dịch vụ bảo hành các sản phẩm HPCuối tháng 4.2016, HPT đã hoàn thành đợt đánh giá của HP với kết quả 100% đáp ứng các yêu cầu dành cho đối tác  cung cấp dịch vụ bảo hành các sản phẩm của HP. Đây là hoạt động định kỳ 2 năm 1 lần HP vùng và HP Việt Nam tiến hành đánh giá lại các đối tác của mình để đảm bảo chất lượng dịch vụ mà đối tác của HP cung cấp tại Việt Nam. Trong quá trình đánh giá, HP vùng có quyền yêu cầu chấm dứt việc được tiếp tục làm đối tác của đơn vị nếu phát hiện sai sót trong quá trình thực hiện hoặc quy trình thực hiện của đối tác có vấn đề phát sinh.

Để duy trì là đối tác cung cấp dịch vụ bảo hành sản phẩm HP cần đáp ứng rất nhiều yêu cầu (quy trình thực hiện, phần mềm quản lý, kho bãi quản lý part, chứng chỉ yêu cầu,…). Và quan trọng nhất là trong thời gian đã qua, team đánh giá sẽ kiểm tra data mà TT Dịch vụ khách hàng HPT (HSC)  thực hiện bảo hành để đánh giá có vi phạm quy định hay sai sót trường hợp nào hay không, có hội đủ các điều kiện: Sửa chữa lặp lại (FTF), Số lượng linh kiện bảo hành trên 1 máy (PPSN). Ngoài ra HP còn thực hiện khảo sát các khách hàng mà HSC thực hiện bảo hành nhằm đánh giá sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ của HSC mang lại (Custom Servey có kết quả từ 9-10 điểm).

Với kết quả đánh giá này, HPT tiếp tục là đối tác uy tín đại diện HP cung cấp dịch vụ bảo hành các sản phẩm HP.