Chủ tịch HPT được phân công vào BTC Diễn tập Bảo vệ Hệ thống thông tin TP.HCM 2016

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TPHCM về đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP.HCM phối hợp với Chi hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA) và Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) tổ chức Diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin Thành phố năm 2016 vào tháng 9 và 10-2016. Đây là lần thứ ba TPHCM tổ chức Diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin sau 2 lần diễn tập năm 2013 và 2015.
Chủ tịch Ngô Vi Đồng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở TTTT trong công tác của Ban tổ chức và Ban giám khảo Diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin TP.HCM 2016

Theo quyết định 185, 186 ký ngày 16.09.2016 của Sở TTTT, Chủ tịch HPT Ngô Vi Đồng được Sở TTTT phân công vào Ban tổ chức Diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin 2016; Ban giám khảo giám sát và đánh giá kết quả diễn tập của các đội tham gia Diễn tập khai thác lỗ hổng và chiếm quyền điều khiển từ xa trong chuỗi hoạt động Diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin 2016.

Ngoài ra, anh Nguyễn Thành Nam – TP. GP An toàn thông tin, HSI – được phân công vào Tổ giúp việc Ban tổ chức Diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin 2016.

Diễn tập khai thác lỗ hổng và chiếm quyền điều khiển từ xa sẽ diễn ra từ 30.09 đến 02.10.2016. Đây là lần đầu tiên hoạt động này được đưa vào nội dung chương trình diễn tập nhằm phòng, chống khai thác lỗ hổng và chiếm quyền điều khiển hệ thống từ bên ngoài vào hệ thống giả lập; trong đó môi trường giả lập này sẽ được xây dựng có tính chất tương tự như hệ thống đang vận hành của Thành phố.

Sự kiện Diễn tập Bảo vệ hệ thống thông tin TP.HCM năm 2016 sẽ được tổ chức gồm 3 hoạt động:
Hoạt động 1: Tập huấn cho các nhân sự phụ trách công nghệ thông tin tại các sở-ngành, quận-huyện và một số Sở TTTT các tỉnh, thành phố (từ ngày 19 - 23/9/2016).
Hoạt động 2: Diễn tập khai thác lỗ hổng từ xa (từ ngày 30/9 - 2/10/2016).
Hoạt động 3: Diễn tập trực tiếp (từ 13h00 ngày 07/10/2016).

Là Chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam, Chủ tịch Ngô Vi Đồng đã cùng phối hợp chặt chẽ với Sở TTTT TP.HCM trong công tác tổ chức thành công 2 đợt diễn tập trước. Năm 2015 cũng đánh dấu sự tham gia đông đảo của Lãnh đạo và CBNV HPT xuyên suốt các hoạt động của sự kiện diễn tập bảo vệ HTTT TP.HCM, được Sở TTTT TP.HCM đánh giá rất cao.
Lãnh đạo và CBNV HPT tham gia tổ chức Diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin TP.HCM 2015