Chủ tịch HPT được Ban cơ yếu Chính phủ trao tặng bằng khen vì những đóng góp tích cực xây dựng và phát triển tạp chí ATTT

Sáng 10.03.2016, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm hoạt động của Tạp chí An toàn thông tin. Tại Hội nghị, Chủ tịch HPT – Anh Ngô Vi Đồng – đã vinh dự nhận bằng khen của Ban cơ yếu Chính phủ trao tặng vì thành tích tích cực đóng góp xây dựng và phát triển tạp chí An toàn thông tin.
Anh Ngô Vi Đồng (thứ 4 từ phải qua) nhận bằng khen của Ban cơ yếu Chính phủ
Trong nhiều năm qua, với vai trò Chủ tịch Chi hội ATTTT phía Nam (VNISA phía Nam), anh Ngô Vi Đồng đã có những đóng góp nổi bật cho các hoạt động ATTT của Chi hội ATTTT cũng như các sự kiện quan trọng của ngành CNTT:
·         Tổ chức chuỗi sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam lần thứ 8 năm 2015
·         Tổ chức diễn tập Bảo vệ Hệ thống thông tin TP.HCM
·         Tổ chức hội thảo diễn tập An toàn thông tin chống tấn công trong thế giới số
·         Thực hiện đề án “Xây dựng danh sách các hạng mục cần và có thể nghiên cứu phát triển nhằm bảo vệ trang thông tin điện tử TP.HCM”
·         Tổ chức 3 buổi Cà phê bảo mật rất hữu ích cho giới CNTT
Bằng khen của Ban cơ yếu Chính phủ trao tặng anh Ngô Vi Đồng

Anh Ngô Vi Đồng và các Lãnh đạo, Đại biểu tham gia Hội nghị