Triển khai ORACLE ENTERPRISE MANAGER 10G AGRID CONTROL cho Bộ Tài Chính

I. GIỚI THIỆU

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là VPBTC) là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo, điều phối, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ thực hiện quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; tổ chức quản lý công tác hành chính, lưu trữ; công tác báo chí tuyên truyền của Bộ Tài chính.


II. THÁCH THỨC - YÊU CẦU DỰ ÁN

Mục tiêu

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ.

- Tối ưu hóa hệ thống.

- An toàn bảo mật và quản lý dễ dàng.

Thách thức – Yêu cầu

VPBTC tập hợp các ứng dụng, Database phục vụ các mô hình hoạt động, tổ chức kinh doanh khác nhau. Một số ứng dụng tại VPBTC như quản lý ngân sách, doanh mục dùng chung, đối tượng nộp thuế, quản lý tài sản, thu chi ngân sách… Tuy nhiên, do phải quản lý một số lượng ứng dụng và Database quan trọng nên việc đảm bảo dịch vụ luôn sẵn sàng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.

- Với số lượng các dịch vụ cần được quản lý, VPBTC cần theo dõi chất lượng các dịch vụ này từ một màn hình giám sát. Thông tin màn hình giám sát cần được gửi theo các bản báo cáo theo giờ. Ngoài ra, trong trường hợp bất kỳ thành phần của dịch vụ nào gặp sự cố, ảnh hưởng đến tính sẵn sàng cũng như hiệu suất của hệ thống, cảnh báo với đầy đủ thông tin chi tiết ngay lập tức được gửi đến người quản trị.

- Việc quản lý không tập trung và thiếu các công cụ theo dõi, quản trị dẫn đến hiệu suất của các Database không cao. VPBTC cần theo dõi các hoạt động của người dùng, ứng dụng cũng như những tiện ích hỗ trợ cho việc quản lý và tối ưu hóa hệ thống Database.

- Thông thường công việc sao lưu và phục hồi cần được thực hiện vào buổi tối, tuy nhiên do số lượng lớn các Database cần phải sao lưu, VPBTC cần các công cụ cho phép lập lịch, tự động thực hiện các quá trình quản lý cũng như sao lưu.

III. GIẢI PHÁP

Cài đặt hệ thống: Hệ thống OEM Grid Control tại VPBTC bao gồm 3 thành phần chính: Oracle Management Service, Oracle Management Repository, Oracle Agent Management.

Cấu hình hệ thống: Các thành phần trên hệ thống như Database, máy chủ, hệ thống lưu trữ, ứng dụng được cấu hình hợp lý, cho phép người quản trị giám sát toàn bộ hệ thống theo thời gian thực trên một màn hình giám sát. Khi xảy ra bất kỳ sự cố nào, hệ thống sẽ gửi cảnh báo cho người quản trị.

Cấu hình giám sát và quản trị: Với tiêu chí đảm bảo an toàn bảo mật, vai trò của các nhà quản trị sẽ được hệ thống cấu hình tách biệt nhưng vẫn đảm bảo an ninh bảo mật khi chia sẻ thông tin cần thiết với nhau.

(Mô hình giải pháp OEM Grid Control tại VP Bộ Tài Chính)
IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Với việc áp dụng giải pháp OEM Grid Control, hiện nay VPBTC đã đạt được các mục tiêu về theo dõi và quản lý hệ thống. Bên cạnh các mục tiêu đạt được, giải pháp còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người quản trị xử lý các sự cố trên hệ thống nhanh chóng và linh hoạt.

V. LỢI ÍCH MANG LẠI

Lợi ích về kỹ thuật

- Khai thác được những kiến thức, kinh nghiệm từ những kỹ sư đã từng thao tác trên nhiều hệ thống lớn khác nhau.

- Nhận diện sớm các vấn đề về hiệu suất, bảo mật, hư hỏng và xử lý kịp thời.

- Đảm bảo chất lượng các dịch vụ của hệ thống.

Lợi ích về kinh tế

- Tiết kiệm chi phí đầu tư, bảo trì và vận hành.

- Tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ.