Tổng quan
Giải pháp ngành Ngân hàng - Tài chính

Giai đoạn hiện nay và 10 năm tiếp theo là thời kỳ nền kinh tế Việt Nam sẽ có những bước tiến mạnh mẽ trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới. Theo đó, thị trường tài chính Việt Nam đối mặt với cả cơ hội lẫn thách thức không nhỏ. Nếu được tận dụng tốt, những cơ hội đến từ hội nhập có thể đưa thị trường tài chính phát triển lên một tầm cao mới. Nhưng những thách thức đặt ra cũng nhiều và có không ít thách thức nan giải.

Hội nhập dẫn đến sự xuất hiện nhiều ngân hàng nước ngoài với năng lực tài chính tốt, công nghệ, trình độ quản lý và hệ thống sản phẩm đa dạng và có chất lượng cao. Sự hiện diện này đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng, cũng làm cho cạnh tranh trên thị trường tài chính càng khốc liệt hơn.

Đã đồng hành cùng thị trường tài chính Việt Nam trong hơn 20 năm qua, trong bối cảnh trên, HPT cung cấp các giải pháp và dịch vụ giải quyết các thách thức của ngành ngân hàng - tài chính.

Giải pháp Xây dựng kho dữ liệu tập trung (Datawarehouse - DWH) và Báo cáo thông minh (Business Intelligence - BI)

Kho dữ liệu datawarehouse (DWH) và Business Intelligence (BI) là giải pháp công nghệ hỗ trợ công tác quản trị ngân hàng. Thực hiện tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng, BI cung cấp một hệ thống để tạo ra các báo cáo và phân tích nhằm phục vụ việc quản trị. Nhờ khả năng bao quát, phân tích đa diện và chuyên sâu của BI, các quyết định kinh doanh sẽ hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời, có định hướng chiến lược hơn. Vì thế, ngân hàng có thêm nhiều năng lực để chủ động trong cạnh tranh và phát triển.

Giải pháp quản lý nội dung doanh nghiệp – ECM

Enterprise Content Management (ECM) không đơn giản chỉ là một sản phẩm phần mềm. Theo nghĩa đầy đủ, ECM là một hệ thống bao gồm chiến lược, phương pháp và các bộ công cụ được sử dụng để thu nhận, quản lý, lưu trữ và phân phối toàn bộ thông tin phi cấu trúc của tổ chức tới người dùng, tới các ứng dụng khác và tới các quy trình nghiệp vụ của tổ chức đó.

Giải pháp quản lý và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ - BPM

BPM (Business Process Management) là giải pháp giúp tổ chức doanh nghiệp tối ưu và tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ. Bằng cách giúp tổ chức, doanh nghiệp khai thác tốt nhất thông tin và dữ liệu sẵn có trong công tác quản trị, vận hành; thiết lập các quy tắc thân thiện với người dung; thiết lập luồng công việc theo định hướng quy trình và linh hoạt cho những nhóm người dùng khác nhau.

Giải pháp quản lý định danh tập trung và truy cập IDM - IDENTITY MANAGEMENT & ACCESS MANAGEMENT

Giải pháp quản lý định danh và truy cập - IDM cung cấp một nền tảng bảo mật tích hợp và hợp nhất, được thiết kế để quản lý định danh người dùng, quản lý cung cấp tài nguyên cho người dùng, bảo mật các truy cập tới tài nguyên trong hệ thống thông tin và hỗ trợ đáp ứng các nguyên tắc bảo mật trên hệ thống trong 1 tổ chức bất kỳ.