Đối tác chính thức

opentext-641CEBF2.jpg

Quan hệ - cấp độ hợp tác

Đối tác chính thức từ năm 2017

Cấp độ:

Đối tác Bạc (Reseller Silver Partner)

Đối tác chính thức

2ECAB17E.jpg
cisco-9CA9113.jpg
ibm-5A5D981C.jpg
oracle-8BAC6B1E.jpg
dell-3B19223D.png
3C32CEEF.jpg
opentext-641CEBF2.jpg

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tran Thi Anh Nguyet (Ms.) | Partnership Manager
HPT Vietnam Corporation |

  • 9th Floor, Saigon Paragon Building | 3 Nguyen Luong Bang St, Tan Phu Ward, Dist 7, HCMC, Vietnam
  • (+84 8) 54 123 400 | (+84) 90 412 4539
  • (+84 8) 54 108 801
  • nguyettta@hpt.vn